Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Novaland đề xuất siêu dự án 10 tỷ USD, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nói gì?

Đời sống 29/09/2022 - 15:59

Về nội dung nguồn gốc, hiện trạng đất tại khu vực đề nghị nghiên cứu lập quy hoạch, Sở này cho rằng việc này thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư; trong quá trình lập quy hoạch phải khảo sát thực địa , phôi hợp với chính quyền địa phương để thu thập thông tin; đảm bảo quy hoạch phù hợp với thực tế, giảm thiểu thấp nhất

Novaland đề xuất siêu dự án 10 tỷ USD, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nói gì? - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 2450/STNMT-QLĐĐ về việc góp ý ý tưởng quy hoạch dự án Khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí Cao Nguyên Lâm Viên của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Mã NVL).

Theo văn bản, sau khi xem xét vị trí, khu vực để xuất ý tưởng lập quy hoạch Sở này đề nghị UBND TP. Bảo Lộc rà soát cụ thể ranh giới diện tích, xác định theo hệ tọa độ VN-2000 để tránh chồng lấn với các quy hoạch đã được UBND tỉnh đồng ý tiếp nhận đầu tư, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan.

Về công tác lập quy hoạch, Sở TN-MT đề nghị UBND TP. Bảo Lộc kế thừa quy hoạch vùng tỉnh, dự thảo quy hoạch chung TP. Bảo Lộc và vùng phụ cận, dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan dě đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa các quy hoạch, tính khả thi sau khi quy hoạch được duyệt.

Video đang HOT

Bên cạnh đó, TP. Bảo Lộc kiểm tra rà soát, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất trong đồ án khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng kế hợp vui chơi giải trí Cao Nguyên Lâm Viên phải phù hợp, đảm bảo trong tổng chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND tỉnh phân bổ và chỉ tiêu địa phương xác định, xác định bổ sung trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 TP. Bảo Lộc.

Về nội dung nguồn gốc, hiện trạng đất tại khu vực đề nghị nghiên cứu lập quy hoạch, Sở này cho rằng việc này thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư; trong quá trình lập quy hoạch phải khảo sát thực địa , phôi hợp với chính quyền địa phương để thu thập thông tin; đảm bảo quy hoạch phù hợp với thực tế, giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu đã sử dụng ổn định từ lâu.

ADVERTISEMENT

Theo Sở TNMT, trên cơ sở nội dung đề nghị, nhà đầu tư phải chịu toàn bộ kinh phí lập quy hoạch, mọi rủi ro. Sau khi quy hoạch được duyệt, nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đầu thầu hoặc đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.

Vừa qua, cho ý kiến về dự án này của Novaland, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị Novaland làm rõ số vốn dự kiến 10 tỷ USD, bởi trong ý tưởng lập quy hoạch chưa làm rõ các nguồn vốn và phân kỳ đầu tư. Để đảm bảo tính khả thi, cơ quan này cũng đề nghị doanh nghiệp bổ sung phân loại nguồn vốn (ngân sách, xã hội hoá,…) phân kỳ theo từng giai đoạn 5 năm đối với dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị chủ đầu tư có công tác rà soát nhằm thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến phạm vi ranh giới lập quy hoạch, cần đảm bảo tính khả thi khi triển khai, tránh tình trạng quy hoạch treo.

Các ý tưởng cần chọn lọc, phân tích kỹ lưỡng các ý tưởng phù hợp với các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế và định hướng phát triển của địa phương, có sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư; không làm ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình triển khai lập đồ án quy hoạch.

Tháng 4/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn chấp thuận chủ trương cho Novaland nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch tại khu vực hồ Đắk Long Thượng thuộc huyện Bảo Lâm và một phần phường Lộc Phát, phường 01, TP Bảo Lộc. Theo đề xuất của Novaland, doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng một khu đô thị phức hợp trên diện tích 30.000 ha, bao gồm nhà ở, biệt thự du lịch, trung tâm thương mại, trường học, công viên cây xanh,…

Đầu tháng 5, Novaland đã đề xuất tăng diện tích quy hoạch dự án hồ Đăk Long Thượng từ 30.000 ha lên 32.434 ha. Trong đó, một phần thuộc thành phố Bảo Lộc với diện tích khoảng 2.160 ha, một phần thuộc huyện Bảo Lâm với diện tích 30.274 ha.

ADVERTISEMENT

Vĩnh Phúc: Triển khai Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường

Novaland đề xuất siêu dự án 10 tỷ USD, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nói gì? - ảnh 2
Rác thải được đổ ở giữa đường đi và ruộng đồng thuộc địa phận xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (ảnh chụp tháng 7/2022).

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định một số quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn; sớm hoàn thành việc biên soạn, ban hành Sổ tay hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn; triển khai thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc và thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và việc bố trí dành kinh phí sự nghiệp của các xã, thị trấn đã được phân khai cho công tác thu gom, xử lý rác thải của các xã, thị trấn.

ADVERTISEMENT

Trên cơ sở đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng với Sở Tài chính nghiên cứu, thống nhất có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của cấp xã; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát việc triển khai thực Dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương của Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt; đôn đốc, kiểm tra và giám sát UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, cập nhật các vị trí, địa điểm đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt vào các quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố có liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung và các khu xử lý rác tập trung khác tại các huyện, thành phố để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Sở Xây dưng theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

UBND các huyện, thành phố sớm hoàn thành việc rà soát, cập nhật các vị trí tập kết, trung chuyển rác thải; địa điểm đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt để cập nhật, tích hợp vào quy hoạch địa điểm xây dựng; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh và quy hoạch tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng giao nhiệm vụ đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có khoảng 920 tấn rác thải phát sinh/ngày; trong đó, khu vực đô thị 350 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 570 tấn/ngày. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương chú trọng thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường; đã ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện.

ADVERTISEMENT

Năm 2021, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch công suất 270 tấn/ngày; nhà máy xử lý rác tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc công suất 50 tấn/ngày; cải tạo, nâng công suất nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương lên 150 tấn/ngày; triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Phúc Yên; nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Vĩnh Yên và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn đạt trên 75%, khu vực đô thị đạt trên 95%...

Kiểm soát chặt việc đấu giá quyền sử dụng đất và nguy cơ xảy ra 'bong bóng' bất động sản Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Cùng...

Chia sẻ