Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Phú Yên cơ cấu lại vốn đầu tư một dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên

Kinh tế 25/11/2021 - 19:29

Điều chỉnh Dự án Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên để phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

Phú Yên cơ cấu lại vốn đầu tư một dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên - ảnh 1
Một góc Khu kinh tế Nam Phú Yên. Ảnh: Hà Minh

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Theo đó, Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 25/7/2017.

Cụ thể, tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh, tổng mức đầu tư dự án trên là 359.668.378.213 đồng. Nguồn vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 19/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư 359.668.378.213 đồng thành nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách trung ương hơn 354 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng.

Nguyên nhân điều chỉnh là để phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung thẩm định, trình phê duyệt. Còn chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.