Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Ngân hàng UOB và UOB Asset Management Việt Nam triển khai sản phẩm đầu tư

Kinh tế 26/11/2022 - 02:43

Ngân hàng UOB Việt Nam và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management Việt Nam (UOBAM Việt Nam) bắt tay triển khai sản phẩm đầu tư của UOBAM Việt Nam đến với khách hàng của Ngân hàng UOB.

Nhờ vào sự hợp tác này, khách hàng của Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ có thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch tại UOBAM Việt Nam và được đảm bảo đầy đủ quyền lợi như một nhà đầu tư trực tiếp tại UOBAM Việt Nam, theo các chính sách của Ngân hàng UOB Việt Nam và UOBAM Việt Nam.

Ngân hàng UOB và UOB Asset Management Việt Nam triển khai sản phẩm đầu tư - ảnh 1

Trong khuôn khổ hợp tác, khách hàng của Ngân hàng UOB Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tiếp cận Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) do UOBAM Việt Nam quản lý.

Quỹ UVEEF là quỹ mở cổ phiếu đầu tiên trên thị trường tài chính Việt Nam sử dụng việc đánh giá các chuẩn mực ESG (Environmental – Môi trường, Social - Trách nhiệm xã hội, Governance - Quản trị doanh nghiệp) song song với những tiêu chuẩn phân tích nền tảng cơ bản thông thường để lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

UVEEF sẽ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản vững mạnh, tiềm năng tăng trưởng tốt và được xếp hạng ESG cao. Những yếu tố này hỗ trợ sự phát triển bền vững của các công ty, từ đó góp phần gia tăng giá trị đầu tư của Quỹ UVEEF.

Theo ‘Nghiên cứu tâm lý Người tiêu dùng khu vực ASEAN’ năm 2022 của UOB, có một sự gia tăng đáng kể trong số những người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến khái niệm đầu tư bền vững (SI).

Kết quả, 9 trong 10 người Việt Nam cho rằng, các tổ chức tài chính nên cung cấp nhiều hơn nữa các thông tin về lợi ích của đầu tư bền vững, trong khi 19% trong số người được hỏi cho rằng họ sẵn sàng cân nhắc việc đầu bền vững nếu sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro của họ.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết, bằng việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đầu tư bền vững thông qua thoả thuận hợp tác chiến lược với UOBAM Việt Nam, giúp khách hàng đầu tư hiệu quả.