Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu TẾT
2022
Đang mở bán https://www.vetau247.com

Doanh thu tập đoàn, tổng công ty Khối Doanh nghiệp T.Ư ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng

Kinh tế 15/01/2022 - 02:55

Doanh thu của tập đoàn, tổng công ty trong Khối vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020, nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng…

“Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các DN trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch - vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước trong năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực”. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chiều 13/1, tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuần Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo công tác hoạt động năm 2021 của các doanh nghiệp (DN) trong Khối, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối nêu rõ, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với các đợt giãn cách xã hội liên tiếp đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trong Khối. Tuy nhiên, với những cố gắng vượt bậc, trong năm 2021 hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của toàn Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng cao so với năm 2020 mà không cần điều chỉnh kế hoạch. Điều này góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Doanh thu tập đoàn, tổng công ty Khối Doanh nghiệp T.Ư ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng - ảnh 1

Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Cụ thể theo ông Phong, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối năm 2021 ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị (bao gồm cả các ngân hàng) trong Khối ước đạt trên 157,9 nghìn tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch và bằng 96,6% so với năm 2020.

“Ngoài kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ấn tượng năm 2021, phát huy vai trò của các DN nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, nhiều DN đã tích cực đồng hành chung tay cùng Nhà nước và cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sự phát triển đất nước”, ông Phong nêu rõ.

Với chủ đề năm công tác 2022 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo DN, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi, phát triển nhanh, bền vững, ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương trong năm nay tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của DN do cấp có thẩm quyền giao. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Doanh thu tập đoàn, tổng công ty Khối Doanh nghiệp T.Ư ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng - ảnh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, năm 2022 trong bối cảnh dịch Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục kéo dài và khó kiểm soát, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cơ bản.

Một là, tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để kịp thời có biện pháp ứng phó phù hợp, thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. “Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm 2022 để toàn Khối thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao tính tự giác, tích cực, chủ động của cán bộ, công chức, người lao động trong phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện tốt việc ứng phó, kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ.

Doanh thu tập đoàn, tổng công ty Khối Doanh nghiệp T.Ư ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng - ảnh 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ba là nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bốn là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của DN; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đóng góp chính và chủ yếu trong việc phát triển Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

Doanh thu tập đoàn, tổng công ty Khối Doanh nghiệp T.Ư ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng - ảnh 4

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 lãnh đạo Đảng ủy Khối.


Năm là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, bảo đảm ổn định vững chắc hơn, kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ xử lý nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh.

Cũng nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng ủy Khối trong những năm qua, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng Bằng khen và Huân chương lao động cho tập thể và 3 lãnh đạo Đảng ủy Khối.

Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương cũng trao tặng Bằng khen của cho tập thể Ban tổ chức Đảng ủy Khối và tập thể Văn phòng Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen của cho 6 Đảng bộ trong Khối cùng 7 Đảng ủy trực thuộc Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021./.

Thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Lợi cả 4 bên
Theo Nguyễn Quỳnh
  • nộp ngân sách
  • ngân sách nhà nước
  • sản xuất kinh doanh
  • phòng chống dịch bệnh
  • Ủy viên bộ chính trị
  • phó bí thư

Theo VOV