Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cần Thơ đề ra chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 74%

Nhà đất 30/01/2023 - 04:13

Nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 của thành phố là 74%, UBND TP. Cần Thơ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành Công văn số 217/UBND-XDĐT gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa của Thành phố năm 2023.

Theo đó, để đạt chỉ tiêu đô thị hóa của Thành phố năm 2023 là 74%, UBND TP. Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, theo dõi, tổng hợp số liệu về tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn thành phố; đôn đốc, theo dõi quá trình thu hút, lấp đầy dân cư tại các khu vực đã và đang đầu tư phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn thành phố, gồm: nhóm các dự án đã hoàn thành, chưa lấp đầy dân cư (các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn các quận, huyện); nhóm các dự án đã có chủ trương, đang triển khai và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác (toàn bộ hoặc từng giai đoạn) tính đến hết năm 2023.

Đồng thời, phối hợp với Cục thống kê về số liệu dân số đô thị và dân số toàn thành phố theo định kỳ gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện theo định kỳ.

Cần Thơ đề ra chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 74% - ảnh 1
Cần Thơ đề ra chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 74%

UBND TP. Cần Thơ cũng giao Sở Công thương tham mưu UBND Thành phố việc thu hút đầu tư với các địa bàn, ngành nghề hợp lý để tăng lượng việc làm khu vực đô thị, là sinh kế của cư dân đô thị; theo dõi, tổng hợp kết quả công tác tạo việc làm tăng thêm từ việc phát triển ngành, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các ngành liên quan triển khai thực hiện.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố chính sách trong đầu tư, quản lý đầu tư, thu hút đầu tư các dự án, công trình, chương trình có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến mục tiêu đạt được về tỷ lệ đô thị hóa.

Giao các sở, ban ngành có liên quan phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng trong tham mưu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2023. Có ý kiến đóng góp để kịp thời chuẩn bị, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cần thiết của đô thị liên quan đến ngành, lĩnh vực với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, tăng chất lượng cuộc sống của người dân đô thị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

TP. Cần Thơ được công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện TP. Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 5 quận (Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt) và 4 huyện (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh). Tỷ lệ đô thị hóa tính đến cuối năm 2022 của Cần Thơ là 73,05%.

Theo Niên giám thống kê TP. Cần Thơ năm 2021, dân số Cần Thơ là 1.246.993 người. Trong đó, dân số thành thị là 876.923 người (chiếm trên 70,3%), dân số nông thôn là 370.070 người (chiếm trên 29,6%).