Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cân nhắc quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi 

Chính trị 02/06/2023 - 18:26

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng cần cân nhắc quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi vì nhu cầu sử dụng là rất ít.

Cân nhắc quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi  - ảnh 1

Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định đối tượng cấp thẻ căn cước là người dưới 14 tuổi vì cho rằng, nhu cầu sử dụng thẻ căn cước của nhóm đối tượng này rất ít.

Chiều 2/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình Quốc hội dự án Luật Căn cước. Theo cơ quan soạn thảo, sau hơn 7 năm triển khai thi hành, Luật Căn cước công dân đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.

Do vậy, việc xây dựng dự án Luật Căn cước nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cơ quan nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng còn một số ý kiến cần xem xét và cân nhắc, trong đó có nội dung cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi.

Căn cước công dân đã cấp còn nguyên giá trị sử dụng

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chính phủ đã thống nhất thông qua 4 chính sách trong đề nghị xây dựng luật. Trong đó bao gồm cả chính sách về việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch và căn cước điện tử (tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam).

Vì vậy, để dự thảo luật được đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính bao quát với phạm vi điều chỉnh, Chính phủ đã chỉnh lý tên gọi từ Luật Căn cước công dân (sửa đổi) thành Luật Căn cước.

Về đối tượng áp dụng, dự luật mở rộng đối tượng áp dụng so với Luật Căn cước công dân năm 2014, ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Dự thảo luật cũng bổ sung việc cấp giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam; quy định việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho những người này.

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, dự thảo luật quy định lược bỏ vân tay; sửa đổi thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ "căn cước công dân", quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ "thẻ căn cước", nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú.

Bộ trưởng Công an lý giải việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

Về người được cấp thẻ căn cước, dự thảo luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam. Tuy nhiên, việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc.

Về căn cước điện tử, đây là nội dung được bổ sung so với quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014. Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước.

Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, dự thảo luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ căn cước như: Thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn…

Cân nhắc quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết cơ quan này nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Căn cước như tờ trình của Chính phủ.

Về tên gọi của luật, ông Lê Tấn Tới cho rằng việc điều chỉnh Luật Căn cước công dân (sửa đổi) thành Luật Căn cước nhằm bảo đảm tính bao quát, đầy đủ, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật.

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí nội dung này nhằm bảo đảm đầy đủ các thông tin cần thiết đối với một công dân.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung quy định nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú để quy định bảo đảm thống nhất đồng thời bổ sung trường thông tin nhóm máu trên thẻ căn cước bảo đảm thuận tiện khi sử dụng trong một số trường hợp cấp bách.

Về người được cấp thẻ căn cước, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí quy định nhằm phát huy việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định đối tượng cấp thẻ căn cước là người dưới 14 tuổi vì cho rằng, nhu cầu sử dụng thẻ căn cước của nhóm đối tượng này rất ít.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc bổ sung đối tượng áp dụng là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch và cho rằng việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam sẽ mở ra hướng giải quyết đối với một bộ phận có nguyện vọng cần có một loại giấy tờ tùy thân khi chưa xác định được quốc tịch. Từ đó, giúp họ ổn định cuộc sống và đây cũng là vấn đề mang tính nhân văn, góp phần bảo đảm quyền lợi của người gốc Việt Nam.

Bên cạnh đó có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể trong dự thảo luật về tiêu chí, điều kiện cấp giấy chứng nhận căn cước cho nhóm người này đồng thời quy định rõ cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, dự thảo đang quy định quá nhiều trường thông tin thể hiện trên giấy chứng nhận căn cước đồng thời đề nghị nghiên cứu rà soát chỉ quy định một số thông tin cơ bản, tương tự thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam. Các trường thông tin khác có thể quản lý, khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.